FUVIGLM09

Odpis podatkowy 1 %

Odpis podatkowy 1 %

DrukujEmail

Zasady zlecania odpisów podatkowych 1% dla OPP - Stowarzyszenia "Czyń Dobro, Mimo Wszystko"

Pozycja nr

Treść rubryki

Prosimy wpisywać:

PIT-37 PIT-36
       
131 308 Numer KRS 0000315184
132 309 -
kwotę odpowiadającą 1 % z poz. nr 126 (w przypadku Pit-37) lub z poz. 192 (w przypadku Pit-36), po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
133 310 - na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia "Czyń Dobro, Mimo Wszystko"
134 311 - można zaznaczyć „tak”, co oznacza, iż osoba ofiarująca swój 1 % wyraża zgodę na podanie organizacji OPP swoich danych: imienia, nazwiska, adresu i wysokości kwoty 1 %