FUVIGLM09

Darowizny

Darowizny

DrukujEmail

Odliczenia darowizn od dochodu przed opodatkowaniem obowiązujące od 1.01.2007

Nasz NIP: 684-25-51-347
Nasz REGON: 180384297

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych:
art. 26 ust. 1 pkt 9

do 6 % dochodu przed opodatkowaniem przekazanego jako darowizna na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 tej ustawy – w formie: (art. 26 ust. 7 pkt 2)

- pieniężnej - dowód wpłaty na konto obdarowanego,
- innej niż pieniężna – dokument o wartości tej darowizny i oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych:
art. 18 ust. 1 pkt 1

do 10 % dochodu przed opodatkowaniem przekazanego jako darowizna na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 tej ustawy – w formie: (art. 18 ust. 1c)

- pieniężnej - dowód wpłaty na konto obdarowanego,
- innej niż pieniężna – dokument o wartości tej darowizny i oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

art. 4 - to m. in. zadania w zakresie: pomocy społecznej, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, promocji i organizacji wolontariatu.

Art. 3 ust. 2 i 3 - to m. in. działalność pożytku publicznego prowadzona przez osoby prawne i jednostki organizacji działających na podstawie przepisów o stosunku państwa do kościoła katolickiego i innych kościołów.