FUVIGLM09

Odliczenia darowizn

Odliczenia darowizn

Odliczenia darowizn od dochodu przed opodatkowaniem obowiązujące od 1.01.2007 r.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych:

art. 26 ust. 1 pkt 9
do 6 % dochodu przed opodatkowaniem przekazanego jako darowizna na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 tej ustawy – w formie:
(art. 26 ust. 7 pkt 2)
- pieniężnej -  dowód wpłaty na konto obdarowanego,
- innej niż pieniężna – dokument o wartości tej darowizny i oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych:

art. 18 ust. 1 pkt 1
do 10 % dochodu przed opodatkowaniem przekazanego jako darowizna na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 tej ustawy – w formie:
(art. 18 ust. 1c)
- pieniężnej - dowód wpłaty na konto obdarowanego,
- innej niż pieniężna – dokument o wartości tej darowizny i oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

art. 4 - to m. in. zadania w zakresie: pomocy społecznej, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, promocji i organizacji wolontariatu.
Art. 3 ust. 2 i 3 -  to m. in. działalność pożytku publicznego prowadzona przez osoby prawne i jednostki organizacji działających na podstawie przepisów o stosunku państwa do kościoła katolickiego i innych kościołów.                  
Janina Pigoń

Nr konta Stowarzyszenie "Czyń Dobro Mimo Wszytko"
PBS Oddział Jasło: 62 8642 1171 2017 7101 6085 0001