Życzenia na Nowy Rok od stowarzyszenia

Drukuj

Życzmy sobie - byśmy piękno i światło widzieli w sobie zawsze i nieprzerwanie. Niech w naszym sercu panuje stan ciszy. Bądźmy jak w oku cyklonu. Świadomi. Z wirującej wokół przestrzeni w sposób świadomy wyciągajmy tylko to, czego chcemy, co jest nam potrzebne do czynienia dobra, do szczęśliwego życia. Serc otwartych i umysłów przychylnych.

Kamila Bogacka
Prezes Zarządu