FUVIGLM09

Oczekujemy na odpowiedź

PDFDrukujEmail

"Kampania, nad którą przypięłam różową wstążkę" jest zdeterminowaną Drużyną. Lojalni jednak - nadal deklarujemy pomoc. Łacińska sentencja „plus ratio quam vis” przetłumaczona na język polski brzmi: „więcej rozum niż siła”!
Tylko wizjonerzy zmieniają świat - zatykając - dziury niebytu! Oczekujemy na odpowiedź Marszałka Województwa Podkarpackiego.

 

Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi....

PDFDrukujEmail

23 lipca br. Stowarzyszenie "Czyń Dobro, Mimo Wszystko" skierowało Apel do Parlamentarzystów z Krosna: Babinetz Piotr Poseł na Sejm R.P., Frydrych Joanna Poseł na Sejm R.P., Piotrowicz Stanisław Poseł na Sejm R.P. - treść poniżej - Niestety! Do tej pory, nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi! WARTO UDOSTĘPNIĆ!

**************************************************************

Stowarzyszenie „Czyń Dobro, Mimo Wszystko"
ul. Sienkiewicza 2 , 38-400 Krosno
www.czyndobro.org.pl Krosno, dnia 23 lipiec 2017 r.
+ 48 512 160 272

APEL DO PARLAMENTARZYSTÓW - POSŁÓW NA SEJM R.P. – ZIEMI KROŚNIEŃSKIEJ
Atomizacja – to takie trzęsienie ziemi – kiedy wszystko zaczyna się sypać - blokując drogi ewakuacji!
NIE DAJMY SIĘ ZASKOCZYĆ!

Więcej...

   

Akcja społeczna z wielkim znakiem pokoju w tle

PDFDrukujEmail

"Kampania, nad którą przypięłam różową wstążkę" to akcja społeczna z wielkim znakiem pokoju w tle. Bez żadnej złośliwości, bez żadnego podtekstu, bez żadnego myślenia kategoriami niezdrowej rywalizacji, bez cienia upolitycznienia! Z potrzeby serca i chęci niesienia pomocy potrzebującym! Odważna i zdecydowana na swoje założenie. W tym miejscu zwracam się do wszystkich tych, którzy są z nami blisko i tych, którzy się nam przyglądają ..... - nawet na krok nie cofnę moich słów oburzenia -

W krośnieńskim szpitalu od ponad trzech lat, nie ma mammografu, podstawowego urządzenia do wykrywania raka. Nie wiem, ale chyba w Albanii, jest to jeszcze możliwe. Wiele, wiele lat, żyłam w kraju, w którym <maire> na wiadomość o tak ważnej akcji społecznej uruchomionej na rzecz konkretnego celu dla poprawy życia, (tam się nie zbiera pieniędzy na chore dzieci), a cóż dopiero akcji zbiórki pieniędzy, przekierowanej na ratowanie życia ludzkiego, zapraszał do Ratusza i deklarował wsparcie i pomoc, angażując wszystkie możliwe środki przekazu medialnego. Jednocześnie szukał rozwiązań na budżetowe przesunięcia - osiągając razem założony cel.

Każde zagrożenie zmierzające do obniżenia poziomu życia, dostrzeżone "społecznie" nigdy nie było lekceważone. Dobro ogółu, a nie tylko Ratusza. Doskonały wzór do naśladowania i w nie tak odległej dla nas społecznej kulturze. Warto się pochylić nad tym postem i ponieść w "wielki świat" gotowe rozwiązania.

   

Stoimy przed murem .....

PDFDrukujEmail

Sekwencja zdarzeń, mówi wszystko! Wszelkie dotychczasowe wyjaśnienia i składane deklaracje (bez pokrycia), które wpłynęły do Stowarzyszenia, są niepodważalnym dowodem na lekceważenie obowiązujących zasad korelacji społecznych. Na zdecydowane czoło wysuwa się lekceważenie głosu społecznego.

Raz jeszcze powtórzę;
- nas pacjentów, tych aktualnych i tych potencjalnych nie interesuje tłumaczenie organu prowadzącego; "był projekt unijny, odrzucono projekt, zwrócono projekt do poprawki, przesunięto termin realizacji projektu, jest projekt, ale" ...... PRZERAŻAJĄCY brak odpowiedzialności za zaistniałe do tej pory zaniechanie - W WOJEWÓDZKIM SZPITALU W KROŚNIE OD PONAD TRZECH LAT NIE MA MAMMOGRAFU.

To sytuacja, która powinna obudzić najbardziej obojętnych. Niewiarygodne! W jakim poczuciu wyższości i kpiny ze zwykłych, bezsilnych często ludzi pozostaje organ prowadzący!!!!! Tematem równoległym jest krzywdząca kwalifikacja naszego szpitala do II poziomu "w sieci szpitali". Co prawda do tej pory nie otrzymaliśmy jeszcze oficjalnej odpowiedzi na nasz protest złożony w formie apelu społecznego do Prezesa Rady Ministrów - Pani Beaty Szydło, do Marszałka Sejmu R.P. Marka Kuchcińskiego, niemniej w lokalnej prasie dyrektor NFZ O/ w Rzeszowie określił już swoje stanowisko.

Nie do wiary! Prawda jest bardzo niewygodna. Jednakże - Panie Marszałku Województwa Podkarpackiego! Warto się przyjrzeć tym argumentom, bo nie są one przedstawiane we wrzaskliwej i infantylnej „debacie publicznej”. Jako zwykli ludzie, krytykujemy system najbardziej mocnymi argumentami, i mamy nadzieję, że będziemy dopuszczani do głosu.

   

Tunel światła dla maleńkiej Oliwki

PDFDrukujEmail

Chwytająca za serce bliskość. Moja najpiękniejsza sesja fotograficzna. Żadne słowa, ani najlepsza nawet pamięć nie utrwalą tych chwil. Przypomnę;

Maleńka Oliwka przyszła na świat w 24 tygodniu ciąży z wagą 660 g. Skrajnie niedojrzały wcześniaczek - praktycznie bez szans na przeżycie. Cudem ocalona!
Dzisiaj bez wspomagania urządzeń nieinwazyjnych, (dokumentacja fotograficzna niżej) - stała opieka medyczna, rehabilitacja - walczy z dysplazją oskrzelowo-płucną, nadciśnieniem płucnym i niewydolnością krążenia i ubytkiem w przegrodzie miedzy przedsionkowej - nie jest w stanie podjąć samodzielnej funkcji życia.

Więcej...

   

Strona 10 z 61