FUVIGLM09

Głos społeczny w sprawie III stopnia referencyjności dla krośnieńskiego szpitala

PDFDrukujEmail

czwartek, 13 lipca 2017 20:10

Pan Tadeusz Majchrowicz Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność" - Stowarzyszenie "Czyń Dobro, Mimo Wszystko" dziękuje za poparcie i przyłączenie się do naszego głosu społecznego - w formie protestu - na odmowę Dyrektora Podkarpackiego Oddziału NFZ - w sprawie III stopnia referencyjności dla krośnieńskiego szpitala. 17 lipca br poniedziałek o godz. 10.00 przed budynkiem szpitala, z wielkim zaufaniem staniemy w tej sprawie.

Ponad podziałami walczmy o każdy głos poparcia. Wszyscy wpływowi ludzie!!!!!, bardzo szybko, powinni przekierowywać tę sprawę na odpowiednią drogę. BĘDZIEMY IM TO PAMIĘTAĆ!!!!!
Dzisiaj wielu z nich, zapomina o tym, że każda chwila może zamienić eleganckie biurko, w średnio eleganckie łóżko - z PESEL-em na nim. Warto o tym pomyśleć - a nie tylko wiedzieć .....

Z dnia na dzień - czasu coraz mniej. Coraz bardziej narasta w społeczeństwie niepokój. Chcemy czuć się bezpiecznie w systemie leczniczym ratującym nasze zdrowie i życie. Nasza drużyna w poniedziałkowym proteście stanie - i tylko proszę nas nie zniechęcać - to nasz wybór - Powtórzę raz jeszcze; - zrobiliśmy w tej kwestii ogromną pracę.

Kto jak kto, ale właśnie my na temat ratowania życia ludzkiego, możemy wiele mówić. Apeluję z tego miejsca - Chodźcie z nami! Nie możemy odpuścić, bez względu na to, jak nas potraktują. My część Narodu ciałem i duchem, zajdziemy tak daleko, jak będzie potrzeba.

 

Rozwijamy program „Kampanii, nad którą przypięłam różową wstążkę"

PDFDrukujEmail

czwartek, 13 lipca 2017 19:56

Działając w imieniu Stowarzyszenia „Czyń Dobro, Mimo Wszystko" - rozwijamy program „Kampanii, nad którą przypięłam różową wstążkę" - naszego największego przedsięwzięcia w skali ratowania życia ludzkiego, docelowo otworzonego pod zbiórkę społeczną pieniędzy, na zakup mammografu dla krośnieńskiego szpitala. Dzisiaj w obliczu kontynuacji kampanii, stajemy wszyscy w obawie o przyszłość medyczną naszej lecznicy, biorąc pod uwagę krzywdzącą decyzję Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia, w kwestii II poziomu kwalifikacji referencyjnej dla krośnieńskiego szpitala.

– APEL Stowarzyszenia w tej sprawie z dnia 5 czerwca 2017 r. - krzywdząca odmowa na złożone w tej sprawie odwołanie - Dyrektora Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala im. Jana Pawła II dr inż. Piotra Lenika, następnie Tadeusza Majchrowicza Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność", interpelacja poselska do Ministra Zdrowia Piotra Babinetza, wystąpienie Radnego Sejmiku Woj. Podkarpackiego podczas Sesji Sejmiku dr n. med Dariusza Sobieraja - oraz korespondencja do stowarzyszenia w odpowiedzi na nasz Apel - Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart i Grzegorza Nieradki Asystenta Marszałka Sejmu R.P.

W związku z powyższym informuję o sprzeciwie naszej organizacji, jako głosu społecznego wobec tej decyzji - w charakterze protestu, który przewidziany jest na dzień 17 lipca br (poniedziałek ) o godz. 10.00 – przed budynkiem Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie. Jednocześnie, zwróciłam się z prośbą do Dyrektora szpitala, o udostępnienie Sali Konferencyjnej w szpitalu, gdzie zamierzamy w dniu 24 lipca br. (poniedziałek) godz. 10.00 otworzyć społeczną dyskusję w sprawie ratowania przyszłości krośnieńskiego szpitala, biorąc pod uwagę poważne zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców naszego regionu. Wysoki poziom medyczny krośnieńskiej lecznicy, jest dostatecznym argumentem. Stańcie z Nami.

Kamila Bogacka
Prezes Zarządu
PROSZĘ O UDOSTĘPNIENIE TEJ INFORMACJI

   

Dalszy ciąg starań o III stopień referencyjności dla krośnieńskiego szpitala

PDFDrukujEmail

środa, 05 lipca 2017 19:14

Za nami prawie miesiąc napięcia w oczekiwaniu na ustosunkowanie się do naszego Apelu z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie podjęcia zaproponowanej przez Stowarzyszenie "Czyń Dobro, Mimo Wszystko" - akcji społecznej i starań o III stopień referencyjności dla krośnieńskiego szpitala.

Marszałek Sejmu R.P., Parlamentarzyści Ziemi Krośnieńskiej, Zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", Minister Zdrowia, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki,
Zarząd i Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Starosta Krośnieński, Prezydent Miasta Krosna, Wójtowie i Burmistrzowie Gmin powiatu krośnieńskiego, Radni Gmin powiatu krośnieńskiego, świat business-u, społeczeństwo naszego regionu, Dyrekcja krośnieńskiego szpitala - to adresaci naszego Apelu. Jest w nas poczucie rozczarowania i świadomość, że drużyna nie jest silna w jednomyślności - o formacie społecznym. Pisząc, że nie jesteśmy silną drużyną, myślę o braku reakcji, na społeczny głos. Mocny głos - bądź, co-bądź - !!!!! Niepolityczny !!!!!

Jednakże dzięki p. Tadeuszowi Majchrowiczowi Zastępcy Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", p. Grzegorzowi Nieradce Asystentowi Marszałka Sejmu R.P. poczuliśmy, jak dużo w nas wiary w zwycięstwo w tej sprawie.Dziękuję również Pani Ewie Leniart Wojewodzie Podkarpackiemu, która również odniosła się do naszego Apelu, od pierwszej chwili popierając założenia Kampanii. Dziękuję dr n.med. Dariuszowi Sobierajowi, za uznanie naszych starań w kwestii ratowania przyszłości krośnieńskiego szpitala.

NIE DAJMY SIĘ ZASKOCZYĆ! ATOMIZACJA - TO TAKIE TRZĘSIENIE ZIEMI - KIEDY WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ SYPAĆ - BLOKUJĄC DROGI EWAKUACJI! NIE ULEGAJMY POZORACJI. Ludzka wzajemna życzliwość, przyjaźń to potężna siła.
   

Poparcie społeczne w temacie zakwalifikowania Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie do III poziomu referencyjności

PDFDrukujEmail

niedziela, 02 lipca 2017 21:07

Stowarzyszenie „Czyń Dobro, Mimo Wszystko" podejmując kolejne działanie na rzecz zakupu mammografu dla krośnieńskiego szpitala, udziela również poparcia społecznego w temacie zakwalifikowania Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie do III poziomu referencyjności. Rozwijamy społeczną akcję różowej wstążki - wielowątkowo i bardzo merytorycznie. Nadal trwa społeczna zbiórka pieniędzy na zakup mammografu.

Wracając do tematu referencyjności naszej lecznicy - nie dajmy się zaskoczyć! Tylko wyobraźnia i wizja przerażającej przyszłości, powinna postawić do pionu i poruszyć Państwa reakcję, spowodować zainteresowanie; bez lęku, strachu i obaw..... Taka mała kropla rozgoryczenia - na wielką bezsilność!!!!!

Publicznymi są wydatki z naszych podatków, publiczna jest służba zdrowia. Wszyscy razem, musimy !!!!! zmierzyć się z tą sytuacją - kiedy jest jeszcze czas na szansę. Powinniśmy się upominać, bo na polityków nie ma co liczyć, odpuścili to sobie totalnie, mimo że są naszymi reprezentantami. Odlecieli w rejony oderwane od codziennego życia (treść pełna apelu poniżej).

Dziękuję na dzień dzisiejszy Panu Grzegorzowi Nieradce, Asystentowi Marszałka Sejmu R.P. za pierwsze, tak bardzo rzeczowe odniesienie się i poparcie naszego Apelu. Powiem krótko! Jeżeli wspólnie nie zadbamy o te sprawę, to czeka nas przerażająca rzeczywistość.

Treść Apelu:

http://czyndobro.org.pl/dzialalnosc/akcje-stowarzyszenia/333-2017-06-12-21-39-27.html

   

Koniec roku szkolnego w Zespole Szkół w Korczynie

PDFDrukujEmail

sobota, 24 czerwca 2017 15:18

Na krośnieńskiej Starówce, mijam dzieciaki ze świadectwem w dłoni. Białe koszule widać z daleka, są ich w Polsce dzisiaj setki tysięcy. Koniec szkoły - był i zawsze będzie ważnym momentem, pełnym emocji, nadziei i marzeń.

 

Więcej...

   

Strona 9 z 58