FUVIGLM09

Kibicujcie nam!

PDFDrukujEmail

środa, 06 września 2017 20:52

Spartakiada, igrzyska, potyczki, uniwersjada... To są synonimy pasujące do słowa mecz!!!!! Kibicujcie nam! To jest bardzo ważny mecz! Dzisiaj po raz kolejny podejmujemy walkę o pomoc w zakupie mammografu dla krośnieńskiego szpitala. Wartość 1.500.000 zł - nie poddajemy się. Jednocześnie monitujemy o wyjaśnienie, krzywdzącej kategoryzacji naszego szpitala w sieci szpitali woj. Podkarpackiego.

Społeczna zbiórka pieniędzy na zakup mammografu, nadal trwa - prosimy - wpłacajcie na konto:

PL 78 8642 1083 2002 7101 6085 0002
SWIFT POLUPLPR
Stowarzyszenie "Czyń Dobro, Mimo Wszystko"
38-400 Krosno ul. Sienkiewicza 2 Polska
www.czyndobro.org.pl
z tytułem wpłaty:
na zakup mammografu dla krośnieńskiego szpitala.


PROSZĘ! UDOSTĘPNIAJCIE PAŃSTWO TEN LINK :)
to nic nie kosztuje


 

Społeczna zbiórka pieniędzy na zakup mammografu, nadal trwa

PDFDrukujEmail

niedziela, 27 sierpnia 2017 21:05

Społeczna zbiórka pieniędzy na zakup mammografu, nadal trwa - prosimy - wpłacajcie na konto.

PL 78 8642 1083 2002 7101 6085 0002
SWIFT POLUPLPR
Stowarzyszenie "Czyń Dobro, Mimo Wszystko"
38-400 Krosno ul. Sienkiewicza 2 Polska
www.czyndobro.org.pl
z tytułem wpłaty: na zakup mammografu dla krośnieńskiego szpitala.

PROSZĘ ! UDOSTĘPNIAJCIE PAŃSTWO TEN LINK :)
to nic nie kosztuje.   

Oczekujemy na odpowiedź

PDFDrukujEmail

czwartek, 24 sierpnia 2017 19:22

"Kampania, nad którą przypięłam różową wstążkę" jest zdeterminowaną Drużyną. Lojalni jednak - nadal deklarujemy pomoc. Łacińska sentencja „plus ratio quam vis” przetłumaczona na język polski brzmi: „więcej rozum niż siła”!
Tylko wizjonerzy zmieniają świat - zatykając - dziury niebytu! Oczekujemy na odpowiedź Marszałka Województwa Podkarpackiego.

   

Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi....

PDFDrukujEmail

czwartek, 24 sierpnia 2017 19:05

23 lipca br. Stowarzyszenie "Czyń Dobro, Mimo Wszystko" skierowało Apel do Parlamentarzystów z Krosna: Babinetz Piotr Poseł na Sejm R.P., Frydrych Joanna Poseł na Sejm R.P., Piotrowicz Stanisław Poseł na Sejm R.P. - treść poniżej - Niestety! Do tej pory, nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi! WARTO UDOSTĘPNIĆ!

**************************************************************

Stowarzyszenie „Czyń Dobro, Mimo Wszystko"
ul. Sienkiewicza 2 , 38-400 Krosno
www.czyndobro.org.pl Krosno, dnia 23 lipiec 2017 r.
+ 48 512 160 272

APEL DO PARLAMENTARZYSTÓW - POSŁÓW NA SEJM R.P. – ZIEMI KROŚNIEŃSKIEJ
Atomizacja – to takie trzęsienie ziemi – kiedy wszystko zaczyna się sypać - blokując drogi ewakuacji!
NIE DAJMY SIĘ ZASKOCZYĆ!

Więcej...

   

Akcja społeczna z wielkim znakiem pokoju w tle

PDFDrukujEmail

niedziela, 20 sierpnia 2017 21:22

"Kampania, nad którą przypięłam różową wstążkę" to akcja społeczna z wielkim znakiem pokoju w tle. Bez żadnej złośliwości, bez żadnego podtekstu, bez żadnego myślenia kategoriami niezdrowej rywalizacji, bez cienia upolitycznienia! Z potrzeby serca i chęci niesienia pomocy potrzebującym! Odważna i zdecydowana na swoje założenie. W tym miejscu zwracam się do wszystkich tych, którzy są z nami blisko i tych, którzy się nam przyglądają ..... - nawet na krok nie cofnę moich słów oburzenia -

W krośnieńskim szpitalu od ponad trzech lat, nie ma mammografu, podstawowego urządzenia do wykrywania raka. Nie wiem, ale chyba w Albanii, jest to jeszcze możliwe. Wiele, wiele lat, żyłam w kraju, w którym <maire> na wiadomość o tak ważnej akcji społecznej uruchomionej na rzecz konkretnego celu dla poprawy życia, (tam się nie zbiera pieniędzy na chore dzieci), a cóż dopiero akcji zbiórki pieniędzy, przekierowanej na ratowanie życia ludzkiego, zapraszał do Ratusza i deklarował wsparcie i pomoc, angażując wszystkie możliwe środki przekazu medialnego. Jednocześnie szukał rozwiązań na budżetowe przesunięcia - osiągając razem założony cel.

Każde zagrożenie zmierzające do obniżenia poziomu życia, dostrzeżone "społecznie" nigdy nie było lekceważone. Dobro ogółu, a nie tylko Ratusza. Doskonały wzór do naśladowania i w nie tak odległej dla nas społecznej kulturze. Warto się pochylić nad tym postem i ponieść w "wielki świat" gotowe rozwiązania.

   

Strona 3 z 55