FUVIGLM09

List otwarty

PDFDrukujEmail

piątek, 08 grudnia 2017 07:01

Stowarzyszenie "Czyń Dobro, Mimo Wszystko"

38-400 Krosno , ul. Sienkiewicza 2

KRS 0000 315 184

www.czyndobro.org.pl

 

L I S T   O T W A R T Y - to jedyny sposób, aby trafić do Pana - Panie Marszałku !

 

Szanowny Pan

Władysław Ortyl

Marszałek Województwa Podkarpackiego

 

Szanowny Panie Marszałku,

 

Z ogromnym zaskoczeniem i niepokojem przyjęliśmy, publikowaną na portalach społecznościowych - informację o zamiarze odwołania Dyrektora Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie - dr inż. PIOTRA LENIKA.

Stowarzyszenie "Czyń Dobro, Mimo Wszystko" od ponad 9. lat pochylając się nad chorobą, jednocześnie jest wyrazicielem wielkiej troski - o KAŻDE DOBRO CZŁOWIEKA - ! Jedną z największych akcji społecznych naszej organizacji - w skali ratowania życia ludzkiego, jest uruchomiona 15.10.2016 r. "Kampania społeczna , nad którą przypięłam różową wstążkę" - docelowo przekierowana na zbiórkę pieniędzy pod zakup mammografu dla krośnieńskiego szpitala. Realizując jej program, podjęłam wiele - niestety bezskutecznych - prób dialogu z Panem, chcąc rozmawiać o transformacjach systemowych w skali potrzeb naszego szpitala.

W odczuciu społecznym aktualny status świadczonych usług medycznych, jest wysoko oceniany przez środowisko powiatu Krośnieńskiego. Wysokie kwalifikacje kadry medycznej, wypracowały sobie zasłużony szacunek i zaufanie. Krośnieński szpital, znajduje się w poprawnej sytuacji ekonomicznej - dobrze realizując założenia polityki państwowej w zakresie ochrony zdrowia.

Czy pamiętamy? - jak przez wiele lat, krośnieński szpital targany był wewnętrznymi konfliktami, strajkami, częstymi zmianami dyrektorów nie spełniających wymogów organu prowadzącego, oraz oczekiwań załogi. I dzisiaj - kiedy polityka naszego Państwa i Rządu, skierowana jest ku społeczeństwu, jego potrzebom, podniesieniu poziomu życiowego i zdrowotnego - znowu stanęliśmy - w obliczu zagrożenia spokoju w naszym szpitalu i stabilizacji.

Ten spokój przez ostatnie lata, zapewniło kierownictwo naszego szpitala, na którego czele stoi dr inż. PIOTR LENIK - człowiek otwarty na inicjatywy społeczne, służący rozwojowi szpitala, walczący o zdrowie mieszkańców naszego regionu. Merytoryczna i rzeczowa, oraz bardzo rzetelna współpraca, na bazie naszej społecznej "Kampanii, nad którą przypięłam różową wstążkę" dała temu stwierdzeniu niepodważalny wyraz.

 

Panie Marszałku !

Planowany przez Pana zamiar odwołania dr inż. PIOTRA LENIKA z funkcji Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - ma bardzo zły odbiór społeczny ! Jest zupełnie dla nas niezrozumiały. Krzywdzący ! - ale i też budzący niepokój o przyszłość naszej lecznicy ! Pańskie plany Panie Marszałku - nazwę wprost - zaburzeniem ! sprawdzonej dotychczas funkcji naszej lecznicy.

 

To Pan jest Marszałkiem, Pan jest władzą, a ja - obywatelką Podkarpacia. Wiem, że decyzja może po prostu zapaść i natychmiast zacznie żyć swoim życiem. MIMO WSZYSTKO - zapewniam Pana, że Stowarzyszenie "Czyń Dobro, Mimo Wszystko" nadal, w zgodzie ze swoim dekalogiem : Uczciwość - Normalność - Prawdziwość - będzie robiło wszystko, żeby zadbać o te wartości !

 

Z poważaniem

Kamila Bogacka

Prezes Zarządu

 

Do wiadomości:

1. Marszałek Sejmu R.P.

2. Parlamentarzyści Ziemi Krośnieńskiej

3. Komisja Krajowa NSZZ SOLIDARNOŚĆ

4. Wojewoda Podkarpacki

5. Prezydent Miasta Krosna

6. Starosta Powiatu Krośnieńskiego

7. Burmistrzowie i Wójtowie Powiatu Krośnieńskiego

8. Media

 

ŚWIATOWY DZIEŃ WOLONTARIATU

PDFDrukujEmail

wtorek, 05 grudnia 2017 21:35

Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali - jedno z ważniejszych przesłań Jana Pawła II dla młodych!

Więcej...

   

ZAPROSZENIE

PDFDrukujEmail

czwartek, 30 listopada 2017 22:04

 

15 grudnia br. piątek - w samo południe - 12h00 - wyruszamy spod Hotelu Nafta w Krośnie! Ze znakiem pokoju w tle - nadal szukamy rozwiązań - Idziemy się przypomnieć.  Duch w nas żyje i to ma ogromne znaczenie! Powtórzę! "Kampania, nad którą przypięłam różową wstążkę" po dziś dzień, spowodowała lawinę rozlicznych reakcji ...

Więcej...

   

Gdzieś natknęłam się na tę myśl

PDFDrukujEmail

środa, 22 listopada 2017 17:34

„Bądź dobry dla innych ludzi gdy wspinasz się do góry, ponieważ spotkasz ich gdy będziesz spadał w dół” – gdzieś natknęłam się na tę myśl - Wszyscy mamy taki czas, kiedy pniemy się w górę. Ale przychodzi i taki , kiedy życie wystawia nas próby. Trudne momenty nie omijają nikogo!

Więcej...

   

Na dzisiaj - bez komentarza

PDFDrukujEmail

sobota, 18 listopada 2017 13:21

   

Strona 1 z 58