FUVIGLM09

Rezultaty

PDFDrukujEmail

Zarząd Stowarzyszenia w swojej działalności statutowej w ciągu siedmiu miesięcy roku sprawozdawczego pozyskał dla Hospicjum w I półroczu br. środki w różnych akcjach:

- „Róża dla Hospicjum” w dniu 7.03.2009 r. – kwestowanie w placówce handlowej z okazji Dnia Kobiet na rzecz Hospicjum,

- „Pomagajmy razem” w dniu 2.05.2009 r. – kwestowanie podczas międzynarodowych zawodów balonowych w Krośnie,

- koncert charytatywny „Głos duszy” w dniu 29.03.2009 r. w kościele OO. Franciszkanów w Krośnie, z okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II, połączony z kwestowaniem na rzecz Hospicjum,

- wystawienie opery „CARMEN” w sali widowiskowej Rejonowego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie w dniu 17.05.2009 r. dla 543 osób – uzyskano z biletów przychód w wysokości 27.150,00 zł, w całości przeznaczony dla Hospicjum krośnieńskiego,

- w dniach 17. i 22.07.2009 r. w Iwoniczu Zdroju, podczas 7 Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Polonijnych, za zgodą miejscowych władz, Stowarzyszenie przeprowadziło aukcję dzieł sztuki, uzyskując dla Hospicjum kwotę 4.631,84 zł.

Ogółem w ciągu siedmiu miesięcy 2009 r.  uzyskano dla Hospicjum kwotę łączną w wysokości 73.700,61 zł.

Z kwoty tej przekazano Hospicjum do końca lipca br. 32.601,35 zł. Pozostała kwota zasilać będzie sukcesywnie konto Hospicjum na bieżące potrzeby i dalszy remont budynku w celu przyśpieszenia otwarcia hospicjum dla potrzebujących – zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Zarządem Stowarzyszenia a Prezesem Hospicjum i Dyrektorem Centrum księdzem Markiem Zarzycznym.

Na koszty organizacji koncertów Stowarzyszenie pozyskuje środki od urzędów i firm, a cały dochód z kwesty (czy z biletów na CARMEN) przeznacza dla Hospicjum. Artyści (zespół ponad 200 – osobowy) wystawili CARMEN charytatywnie. Dzieła sztuki na aukcję – obrazy, rzeźbę, fotografię, tomiki wierszy - uzyskano od regionalnych artystów malarzy, rzeźbiarza, fotografika, od właścicieli obrazów oraz od znanej w świecie poetki P. Bronisławy Betlej.

W swej działalności charytatywnej Stowarzyszenie współpracuje z artystami – między innymi z Dębicy, z Jasła, z Krosna, z opery śląskiej i krakowskiej, propagując w społeczeństwie miasta Krosna kulturę, wspomagając wystawianie przedstawień artystycznych.