FUVIGLM09

"Dyrekcja Krośnieńskiego Szpitala honoruje naszą postawę i działalność"

PDFDrukujEmail

Po piątkowej gali z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia powoli opada pył. Był to nie tylko wieczór uniesień i wzruszeń, ale przede wszystkim wdzięczności pacjentów, którzy nagrodzili oddanych lekarzy, pielęgniarki, pracowników technicznych. Wdzięczność wypłynęła również od Dyrekcji Podkarpackiego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Krośnie, która dostrzegła zaangażowanie samorządowców, biznesmenów i... Społeczników. 


A wśród nich najmocniejszym i jakże ważnym w 2017 roku był głos Stowarzyszenia "Czyń Dobro Mimo Wszystko". Pamiątkowy grawerton dla Stowarzyszenia Pani Prezes Kamila Bogacka zadedykowała Panu Tadeuszowi Majchrowiczowi i Wolontariuszom, przekazując go symbolicznie na moje ręce. To dla nas wielkie wyróżnienie i nie mniejsze zobowiązanie do stałego i jeszcze wytrwalszego podejmowania pozytywnych działań na rzecz krośnieńskiego szpitala
- napisał Pan Grzegorz Nieradka.

- MÓJ KOMENTARZ do wpisu PANA GRZEGORZA NIERADKI -

..... zadedykowała TYM, którzy mi zaufali - Panu Tadeuszowi Majchrowiczowi Zastępcy Przewodniczącego Krajowej Komisji NSZZ Solidarność i Panu Grzegorzowi Nieradce Asystentowi Marszałka Sejmu R.P. i  naturalnie młodym ludziom Wolontariuszom Stowarzyszenia - Przyszłości Narodu! na ręce Wolontariuszki Patrycji Modliszewskiej.

To Wam Drodzy Państwo należy się to uznanie. Próżno żyje ten, kto nikomu nie służy - ta wartość towarzyszy mi w życiu osobistym, ta wartość przyświeca również "Kampanii, nad którą przypięłam różową wstążkę" - naszej największej społecznej akcji, na rzecz ratowania ludzkiego życia. Wiele by mówić - ale czy to pora? Chociaż tak! Taki czas, jak dzisiaj uświadamia wręcz! kruchość naszego istnienia - ale uświadamia tylko tym - którzy widzą szerzej i więcej, niż błysk swojego lśniącego biurka, a na nim nasz los ..... Minął rok, kiedy na uroczystości poprzedniej Gali Medycznej 2016, broniłam słuszności decyzji o społecznej zbiórce pieniędzy na zakup mammografu.

Pani Marszałek z całą powagą "racji stanu" - mówiła o przedwczesnym działaniu Stowarzyszenia, blokując tym samym i deprecjonując absolutnie sens działania akcji społecznej! zapewniając jednocześnie, że najdalej do lipca 2017 - cytuję - "my! czyt. Urząd - damy - mammograf będzie w szpitalu w Krośnie"  (sic! do tej pory nie ma!) ..... Energii zainwestowanej w słuszność tego działania, nikt nam nie odbierze. Arogancja, nie zniechęca, wręcz odwrotnie - woła o pomoc, dla potrzebujących - inaczej! Państwo Decydenci! Dbajcie o nas. Kiedyś będziecie z tego dumni! Dzisiejsza chwila, bez względu na kolor swojej filozofii i politycznych uwarunkowań trwania doczesnego - niech przyniesie wiele refleksji - i jest okazja - niech nas połączy!