FUVIGLM09

Zapis - relacja społecznej dyskusji z dnia 24 lipca 2017 r.

PDFDrukujEmail

ZAPIS - RELACJA -

Społeczna dyskusja z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ratowania przyszłości Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala im. Jana Pawła II.
Organizator spotkania: Stowarzyszenie „Czyń Dobro Mimo Wszystko".
Miejsce spotkania: Sala Konferencyjna Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.
Prezes Stowarzyszenia – Pani Kamila Bogacka rozpoczęła spotkanie słowami:

„15.10.2016 r. Stowarzyszenie „Czyń Dobro Mimo wszystko” podejmuje wielkie wyzwanie organizując – w pełnym tego słowa znaczeniu – kampanię w walce o Życie – „Kampania, nad którą przypięłam różową wstążkę" to akcja społeczna skierowana na zakup mammografu dla krośnieńskiego szpitala. Bez wahania podjęliśmy decyzję o udzieleniu wsparcia dla Dyrekcji krośnieńskiego szpitala przy zakupie tak ważnego i tak potrzebnego sprzętu, otwierając społeczną zbiórkę pieniędzy na ten cel. I w tym miejscu zaczęła się kwadratura koła !!!!

- wyciszanie społecznej zbiórki pieniędzy –
Z oficjalnym stwierdzeniem o przedwczesności tej kampanii – bardzo nierozsądna dla społecznych dzieł informacja. Finalnie organ prowadzący pismem z dn. 2 stycznia br. zapewniał, że dołoży wszelkich starań w tym przedmiocie.

Panie Marszałku, upłynęło dostatecznie dużo czasu, aby się przypomnieć – W krośnieńskim szpitalu już od trzech lat nie ma mammografu.

Nadal, z ogromną energią i wiara – w imię prawdy –
I danego na początku słowa =
Patrząc prosto w oczy =
Nie po raz pierwszy =
Publicznie upominamy się o złożone obietnice. Ponad trzy lata, to szmat czasu, to nie tylko środowiskowe poczucie krzywdy! To przerażająca świadomość nie uratowanego, nie jednego życia, tragedii nie jednej rodziny! Sprawa zakupu mammografu w wymiarze finansowym jest drobna w skali województwa.

Szanowni Państwo,
Bardzo dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia:

1.Tadeusz Majchrowicz  - Przewodniczący ZR NSZZ „Solidarność"
2. Grzegorz Nieradka Asystent Marszałka Sejmu RP.
3. Joanna Lipka Zarząd Stowarzyszenia „Troska o Twoją Przyszłość" Jedlicze.
4. dr inż. Piotr Lenik Dyrektor Woj. Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II
5. Ks. Prałat Krzysztof Mijal Proboszcz Parafii Św. Wojciecha i p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej –
parafii, w której funkcjonuje nasz szpital.
6. Jan Zych Wójt Korczyny Przewod. Konwentu Wójtów i Burmistrzów
7. Joanna Urbanik Burmistrz Jedlicza
8. Joanna Frydrych Poseł na Sejm R.P.
9. Marek Rząsa Poseł na Sejm R.P.
10. Ada Aleksandra Hrabina Tarnowska
11. Bogdan Szczepanik
12. Tomasz Małecki Stowarzyszenie „Czyń Dobro, Mimo Wszystko" Asystent Prezesa
13. Wojciech Farbaniec Burmistrz Gm. Rymanów
14. dr n. med. Dariusz Sobieraj Radny Sejmiku Wojew. Podkarpackiego
15. Stanisław Kruczek Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
16. - Zastępca Dyrektora NFZ O/Rzeszów
(protokolant nie dosłyszał nazwiska)
17. Robert Bugaj Dyrektor NFZ O/ Rzeszów

W kontynuacji spotkania Kamila Bogacka, organizator dyskusji poinformowała zebranych o przystąpieniu do protestu Rady Powiatu krośnieńskiego, odczytując Uchwałę Rady z dn. 17 lipca br. Kontynuując agendę tego spotkania – prezes stowarzyszenia poprosiła o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie, oddając głos – po kolei zebranym wokół tego tematu uczestnikom dyskusji. Zaproponowała kolejność według zajętych miejsc przy stole – z uwzględnieniem w pierwszej kolejności Tadeusza Majchrowicza Przewodniczącego ZR NSZZ „Solidarność".

Pan Przewodniczący powiedział, że ogłoszenie 28 czerwca listy szpitali przygnębiło Solidarność. Nawiązał do protestu, który odbył się tydzień temu w poniedziałek, do zarzutu, że nie ma wydzielonego oddziału okulistyki dziecięcej, że oddział okulistyki w szpitalu krośnieńskiej zajmuje 5 miejsce w Polsce. Potem powiedział, że dzisiaj odbyć ma się spotkanie Zarządu ZR Solidarności w sprawie skierowania kolejnego protestu do jednostki nadrzędnej NFZ Warszawa. Odpierając wątłe argumenty NFZ Rzeszów wskazał na: sytuację powstałą po utracie przez Krosno statusu miasta wojewódzkiego i wynikłe z tego powodu skutki, między innymi zwiększenie ilości gmin. W czasie spotkania odnosił się bardzo merytorycznie podważając wszystkie racje za utrzymaniem swojej decyzji przez Dyrektora NFZ w Rzeszowie. Podkreślił fakt, że po raz pierwszy od bardzo, bardzo długiego czasu, mimo wielokrotnych zaproszeń ze strony krośnieńskiego szpitala, po raz pierwszy zaszczycił swoją obecnością, podkreślając tym samym ważność spotkania.

W dalszej kolejności głos zabrał Pan Grzegorz Nieradka, Asystent Marszałka Sejmu RP, Pana Marka Kuchcińskiego. Nawiązał do genezy kampanii, podkreślając jej skuteczność w różnorodnym działaniu programowym, podziękował za rozszerzenie jej programu w kwestii ratowania przyszłości krośnieńskiego szpitala, zaapelował do wszystkich osób decyzyjnych o wsparcie dla kampanii, wielkiej społecznej akcji, podkreślając, że i inne powiaty korzystają z pomocy szpitalnej w Krośnie.

Pan Jan Zych Wójt Gminy Korczyna, Przewodniczący Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Krośnieńskiego „Miałem wiele zaproszeń, uznałem, że zaproszenie Stowarzyszenia „Czyń Dobro Mimo Wszystko" jest najważniejsze na dzisiaj, biorąc pod uwagę wspomnianą negatywna decyzję Dyrektora NFZ w Rzeszowie jako przyszłościową degradację dla szpitala w Krośnie. Podkreślił, że w opinii społeczeństwa finansowanie należy do organu prowadzącego. Problem polega na tym, że obywatel oczekuje – „jeżeli przepisy prawa stoją na przeszkodzie, to może są złe! Jakość usług i szereg innych spraw nie zależy od dyrektora szpitala. Będziemy wspierać krośnieński szpital".

Pani Joanna Urbanik Burmistrz Gminy Jedlicze – powiedziała, że krośnieński szpital wojewódzki, zakwalifikowany do niższego stopnia, zmniejsza poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Również zadeklarowała poparcie dla akcji.

Pan Wojciech Farbaniec Burmistrz Gminy Rymanów – powiedział, że w ostatnich latach, dzięki dobremu kierownictwu, krośnieński szpital dobrze się rozwijał „róbmy wszystko, by szpital uzyskał III poziom w sieci szpitali i jesteśmy gotowi do współpracy".

Wiele zaproszeń zostało wysłanych na dzisiejsze spotkanie – podkreśliła Pani Kamila Bogacka – zaproszenia skierowane do wszystkich parlamentarzystów Okręgu Wyborczego nr 22, do władz samorządowych wojewódzkich i powiatowych, do środowisk wspierających Kampanię – podkreślając – że stowarzyszenie pomaga, ponad wszelkimi podziałami – a sprawa krośnieńskiego szpitala nie cierpi zwłoki. Niestety! pojawili się tylko Posłowie z opozycji. Kontynuując przekazała głos – p. Joannie Frydrych – Poseł na Sejm R.P.

Pani Joanna Frydrych Poseł na Sejm R.P. - powiedziała „uważamy, że ustawa jest zła, ale nie spodziewaliśmy się, że szpital im. Jana Pawła II, który spełnia wszystkie kryteria III stopnia, nie otrzymał stosownej kwalifikacji. Podkreśliła brak Posłów na Sejm R.P. z Prawa i Sprawiedliwości.

Pan Marek Rząsa Poseł na Sejm R.P. Nawiązując do protestu z 2009 r. „nie widziałem na schodach szpitala Tadeusza Majchrowicza w tej arcyważnej sprawie. Dalej mówił o grudniowej 2016 r. interwencji u Ministra Radziwiłła w przedmiotowej sprawie – W oczekiwaniu na zaproponowaną przez Ministra odpowiedź, która miała nadejść po szerokich konsultacjach – do dnia dzisiejszego takowej nie otrzymał i wobec tego pyta; - jakie to były konsultacje? Zwrócił się bezpośrednio do Dyrektora NFZ O/Rzeszów Roberta Bugaja – czy ten szpital spełnia wymagania? – na co dyrektor odpowiedział; nie spełnia. Następnie zadał pytanie ; „czy jest to decyzja polityczna"?

- Wchodząc w temat upolitycznienia – Pani Kamila Bogacka raz jeszcze podkreśliła – „ nas, jako stowarzyszenie, polityka nie obchodzi, działamy ponad wszelkimi podziałami, potencjalni pacjenci szpitala, to każda formacja polityczna – trzeba o tym pamiętać".

Wchodząc w tym samym czasie do rozmowy, Pan Tadeusz Majchrowicz zripostował pytanie „o nieobecność na schodach krośnieńskiego szpitala w 2009 r. i powiedział, że w tym czasie „dreptałem po środki dla szpitala"

Dr n. med. Dariusz Sobieraj Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Ordynator Oddziału Urologii w krośnieńskim szpitalu - podziękował pani Kamili Bogackiej za akcję. Podziękował również Panu Tadeuszowi Majchrowiczowi Przewodniczącemu ZR NSZZ „Solidarność” za nadanie tej akcji bardzo wysokiej rangi przez poparcie Solidarności. Zwrócił uwagę na bardzo istotny przekaz: że od Sejmiku Podkarpackiego płynie dobro i zło. Podkreślił jednak, że Sejmik dużo pieniędzy przeznacza na krośnieński szpital. Mówił o tym, że najbardziej potrzebny i niezbędny jest spokój. Trzeba wspierać służbę zdrowia krośnieńskiego szpitala, który radzi sobie dzięki wyrzeczeniom personelu i mądrości dyrektora. W swojej wypowiedzi odniósł się do ustawy śp. Prof. Zbigniewa Religi, oceniając ją bardzo pozytywnie – podkreślając analogię z obecną w krośnieńskim szpitalu. Wszystkie szpitale wojewódzkie powinny mieć III poziom w sieci szpitali. Stwierdził, że współpraca szpital i samorządy – jest modelowa.

Pan Stanisław Kruczek Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego przywitał wszystkich i stwierdził, że mammograf – uznany był jako sprawa ważna i był wpisany, na listę „spraw do zrobienia" – przed akcją Stowarzyszenia „Czyń Dobro, Mimo Wszystko". Jednak Komisja Europejska zatrzymała pieniądze na służbę zdrowia, zalecając sporządzenie map potrzeb. Szpital krośnieński jako pierwszy został objęty regionalnym programem i w tym programie jest uwzględniona sprawa mammografu. W tym roku znajdzie się w krośnieńskim szpitalu. Nawiązał do polityki z poprzednich lat, która polegała na konkursach - wygrywać miał najlepszy - i ofiarą tej polityki padł szpital w Krośnie, powiedział, że szpitale miały upaść – a ich miejsce miały zająć prywatne szpitale. Powiedział o mającym powstać - jedynym uniwersyteckim szpitalu w Rzeszowie. Nawiązując do obecnej sytuacji szpitala w Krośnie, powiedział o oddziale „nerka", że osobiście rozmawiał z firmą, prowadząca ten oddział, a której zarząd znajduje się w Niemczech. Zaprzeczył, że mają być likwidowane oddziały. Województwo wspiera akcje preferencyjności III stopnia. Znowu nawiązał do poprzedniej wieloletniej polityki, mówiąc o zadłużeniu 300 mln. zł. Kodeks pracy jest źródłem największych kosztów. Szpital nie straci dofinansowania. Dzięki wprowadzonej zmianie obecnego Rządu, każdy obywatel, niezależnie od wieku ma mieć pełna opiekę i pomoc zdrowotną.


W tym czasie Pan Marek Rząsa postawił Wicemarszałkowi pytanie – „jakie było jego stanowisko na decyzję z 27 czerwca br. dla krośnieńskiego szpitala. – bez odpowiedzi –


Pan dr inż Piotr Lenik Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie – Dyrektor podziękował, za to, że doszło do tego spotkania. Gdyby sieć opierała się o wskaźniki, szpital w Krośnie nie miałby żadnych problemów. Profile I i II stopnia – bez dyskusji. Natomiast profil III stopnia wymaga wg. Dz. U. trzy profile wytypowane – Szpital krośnieński mimo, że świadczenia były spełniane, to brak kontraktów był skutkiem, że nigdy w woj. Podkarpackim nie było ogłoszonych konkursów. I tutaj nawiązał do dziecięcej okulistyki. Następnie odniósł się do wizyty w szpitalu w Krośnie Ministra Radziwiłła i spotkania w cztery oczy w swoim gabinecie – na prośbę Ministra, wysłał do Niego pismo, przedstawiając na Jego życzenie poruszone problemy. Podkreślił swoje obawy, iż na przestrzeni lat – ewidentnie – faworyzowany będzie III poziom. Zapewnił, że nie ma zagrożenia likwidacji jakiegokolwiek istniejącego oddziału. Nawiązał do polityki ostatnich lat, która polegała na prywatyzacji najlepszych oddziałów, a likwidacji pozostałych.

Na tym etapie ponownie zabrała głos – Pani Kamila Bogacka, organizatorka akcji protestacyjnej – mówiąc, że dla społeczeństwa sprawą najważniejszą jest, by szpital funkcjonował na najwyższym poziomie - „szpital to nie jest fabryka".

Pan Robert Bugaj Dyrektor NFZ O/ Rzeszów – Na początku swojego wystąpienia powiedział o fałszywych informacjach na FB, w kwestii procentowego finansowania szpitali – 50 % do II stopnia i 80 % dla III stopnia - Podkreślił – że wszystkie szpitale w sieci będą w 100 % finansowane. Następnie zwrócił uwagę na błędną interpretację słowa „referencyjność". Miejsce w sieci zapewnia na okres 4 lat umowę o finansowaniu wszystkich oddziałów. Nawiązując do zarzutu, że kontrakty nie rosną od 7 lat – powiedział, że wzrost w 2016 r. był w wysokości 13 mln zł.

Dyrektor prowadząc swój wywód, tłumaczył zasady merytoryczne kwalifikacji do sieci – oparte na ustawie o zmianie w świadczeniach zdrowotnych, które wytypowały 6 grup.

Odnosząc się do przeszłości w kategorii do naśladowania – uważam , że się już w tym momencie cofamy – powiedziała Kamila Bogacka – w reperkusji na stwierdzenie dyrektora NFZ O/Rzeszów – Podkreśliła ponownie wagę znaczenia słów – w kategorii terminologii profesjonalnej dyrektora, zupełnie niezrozumiałej dla społeczeństwa. „18 lipca br. otrzymałam od Ministra Zdrowia pismo, z informacją, że jest Pan zobowiązany do udzielenia mi pisemnej odpowiedzi w temacie dzisiejszego spotkania".

W tym momencie Poseł Marek Rząsa – powiedział: „Problem tkwi w świadomości społeczeństwa, która nie rozumie, gradacji 6-cio stopniowej - bo jeżeli 6 grup, to jak to się ma, że wszystkie grupy będą miały po równo –
po czym zapytał: „Jakie szanse wg. Pana będą miały szpitale na najniższym stopniu?
odpowiedź: „wszystkie szpitala będą finansowane w 100 %"
Poseł: czy mogę powiedzieć – nie bójcie się? –
Dyrektor odpowiada – tak, może Pan powiedzieć – ryczałt jest jednego wzoru dla wszystkich stopni.
Czy to będzie zaprotokołowane zapytał Poseł – Pani Kamila Bogacka odpowiedziała – że cała dyskusja jest protokołowana.

W tym momencie Wicemarszałek poprosił, żeby w przyszłości – prowadzić rozmowy bezpośrednio, a nie poprzez media.

Kamila Bogacka podsumowując – „czas biegnie, nawet nie spodziewałam się, że tyle go poświecimy sprawie szpitala – Za mną stoją Wolontariusze Stowarzyszenia – dziękują Im całym sercem za wytrwałość i trwanie przy Kampanii. Uważam, Panie Marszałku, że pierwsze dwa gwoździe z paczki z mammografem – należą do Nich. Pan Tadeusz Majchrowicz Przewodniczący ZR NSZZ „Solidarność" Podkreślił jeszcze to, że „Oni to robią za darmo!"

Agenda dyskusji w kwestii konkretnych działań na rzecz ratowania poziomu krośnieńskiego szpitala – uwzględniła Apel Stowarzyszenia do Parlamentarzystów Ziemi Krośnieńskiej:
1. Babintez Piotr
2. Frydrych Joanna
3. Piotrowicz Stanisław
Apel został odczytany!

Głos zabiera Pan Tadeusz Majchrowicz, dziękując za dzisiejsze bardzo merytoryczne spotkanie, mówi: - że po raz pierwszy Dyrektor NFZ O/Rzeszów, który nie pojawił się nawet na otwarciu najnowocześniejszego bloku operacyjnego w krośnieńskim szpitalu - dzisiaj jest obecny! Dla nas „zwykłych zjadaczy chleba" ważne jest nazewnictwo i tym językiem wyrażamy dzisiaj nasze obawy, by nie powtórzyła się sytuacja krzywdy Krosna - tak jak to się stało po likwidacji Województwa Krośnieńskiego. Skierujemy jeszcze dzisiaj pismo do Andrzeja Jacyny Prezesa NFZ Warszawa w sprawie poparcia dla szpitala w Krośnie.
Dziękuję Pani Kamili Bogackiej i wszystkim obecnym tutaj dzisiaj i myślę, że to nie był stracony czas i za dwa trzy tygodnie – szpital w Krośnie otrzyma należny III poziom w sieci szpitali.

- na życzenie Pana Grzegorza Nieradki - protokolant - Ada Sandra Hrabina Tarnowska uzupełniła zapis wypowiedzi Pana Grzegorza Nieradki o treści wskazane przez Niego - Pan Grzegorz Nieradka asystent Marszałka Sejmu RP podziękował Wicemarszałkowi Województwa i Dyrektorowi NFZ O/Rzeszów za złożone wyjaśnienia. Podkreślił ze strona społeczna nie zawsze ma dostęp do precyzyjnych informacji i takie spotkanie było potrzebne. Podziękował również Pani Kamili Bogackiej a nawiązując do słów dyrektora NFZ O/Rzeszów, że trzeci stopień w sieci jest sprawą wyłącznie ambicjonalną dodał, "że to chyba dobrze że mamy ambicje bo trzeci stopień jest dla Krosna możliwy". Następnie Pan Grzegorz Nieradka wyraził ubolewanie, że obecni posłowie Platformy Obywatelskiej nie skorzystali z okazji do merytorycznego wypowiedzenia się w sprawie szpitala lecz ustami Pani Poseł Joanny Frydrych wygłosili manifest polityczny w sprawach nie mających związku ze szpitalem. Zwracając się do Poseł Frydrych powiedział, że to nie jest czas ani miejsce na zbijanie politycznego kapitału kosztem szpitala.

„Ostatnie słowo należy się Gospodarzowi Domu" - powiedziała Pani Kamila Bogacka

Dr inż. Piotr Lenik „Gospodarz Domu" podziękował za spotkanie i złożone wyjaśnienia , podkreślając brak rzetelnych informacji. Jako przykład podał Oddział Pediatrii, który jest aktualnie objęty potężną inwestycją – a ludzie myślą, że ma być likwidowany. Zwrócił uwagę na wypowiedź Dyrektora NFZ O/Rzeszów o rosnących kontraktach „w górę, ale punkty idą w dół". W praktyce oznacza to, że jest więcej pacjentów, ale usługa jest tańsza.

„My mówimy językiem ludzkim" Dziękuję jeszcze raz Wolontariuszom, że w wakacje poświecili swój czas i wszystkim Państwu za odpowiedź na nasze zaproszenie – zakończyła spotkanie Organizatorka i Prezes Stowarzyszenia „Czyń Dobro, Mimo Wszystko" Pani Kamila Bogacka

Krosno, dnia 24 lipiec 2017 r.

Protokołowała:
Ada Aleksandra Hrabina Tarnowska